Tính lô đề bằng các hàm của Excel: Tại sao không?

Là một lô thủ chuyên nghiệp, đòi hỏi anh em phải am tường rất nhiều về các cách tính bộ số cho mình. Cùng với sự phát triển ngày càng nhanh chóng của khoa học công nghệ, các phương pháp tính lô đề mới cũng xuất hiện, đòi hỏi chúng ta phải cập nhật nhanh chóng để làm chủ cuộc chơi để nâng cao tỉ lệ trúng độc đắc. Một trong số đó là dùng các hàm của Excel để tính lô đề. Phương pháp này nghe có vẻ hàn lâm, tuy nhiên qua bài viết dưới đây thantaigocua.net sẽ giúp các bạn hiểu về phương pháp này một cách chuẩn nhất.

Theo đó, để vận dụng tốt các hàm của excel trong lô đề, bạn chỉ cần theo dõi những công thức và nhập các dữ liệu theo ví dụ sau:

1. Hàm RAND: Chọn lô đề theo quy luật máy tính

Hàm RAND được sử dụng để tạo ra một số ngẫu nhiên trong phạm vi từ 0 đến 1. Để sử dụng hàm RAND để dự đoán kết quả lô đề, ta có thể làm như sau:

 • Bước 1: Tạo một danh sách các số trong phạm vi từ 00 đến 99.
 • Bước 2: Sử dụng hàm RAND để tạo ra một số ngẫu nhiên trong phạm vi từ 0 đến 1.
 • Bước 3: Nhân số ngẫu nhiên này với 100 để chuyển đổi thành một số trong phạm vi từ 0 đến 100.
 • Bước 4: Sử dụng hàm TRUNC để làm tròn số vừa tạo ra thành một số nguyên.
 • Bước 5: Dùng số nguyên này để chọn một số trong danh sách các số đã tạo ở Bước 1.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tạo ra một con số lô đề ngẫu nhiên, bạn có thể sử dụng công thức “=TRUNC(RAND()*100)” để tạo ra một số nguyên trong phạm vi từ 0 đến 99.

2. Hàm RANDBETWEEN: Chọn biên độ lô đề thích hợp

Hàm RANDBETWEEN cũng được sử dụng để tạo ra một số ngẫu nhiên trong phạm vi từ số nhỏ nhất đến số lớn nhất. Để sử dụng hàm RANDBETWEEN để tính toán và dự đoán kết quả lô đề, ta có thể làm như sau:

 • Bước 1: Tạo một danh sách các số trong phạm vi từ 00 đến 99.
 • Bước 2: Sử dụng hàm RANDBETWEEN để tạo ra một số ngẫu nhiên trong phạm vi từ 1 đến 100.
 • Bước 3: Dùng số vừa tạo ra để chọn một số trong danh sách các số đã tạo ở Bước 1.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tạo ra một con số lô đề ngẫu nhiên, bạn có thể sử dụng công thức “=RANDBETWEEN(0,99)” để tạo ra một số nguyên trong phạm vi từ 00 đến 99.

Xem thêm các ví dụ khác tại đây

3. Hàm IF: Nâng cao xác suất trúng của bộ số

Hàm IF được sử dụng để kiểm tra một điều kiện và trả về một giá trị nếu điều kiện đúng hoặc trả về một giá trị khác nếu điều kiện sai. Để sử dụng hàm IF để tính toán và dự đoán kết quả lô đề, ta có thể làm như sau:

 • Bước 1: Tạo một danh sách các số trong phạm vi từ 00 đến 99.
 • Bước 2: Sử dụng hàm IF để kiểm tra xem số vừa tạo ra có lớn hơn hay nhỏ hơn 50.
 • Bước 3: Nếu số lớn hơn 50, sử dụng hàm RANDBETWEEN để tạo ra một số ngẫu nhiên trong phạm vi từ 50 đến 99. Nếu số nhỏ hơn hoặc bằng 50, sử dụng hàm RANDBETWEEN để tạo ra một số ngẫu nhiên trong phạm vi từ 00 đến 49.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tạo ra một con số lô đề và mỗi con số có xác suất xuất hiện bằng nhau, bạn có thể sử dụng công thức “=IF(RAND() > 0.5, RANDBETWEEN(50, 99), RANDBETWEEN(0, 49))” để tính toán kết quả.

4. Hàm COUNTIF: Tính tần suất của con lô

Hàm COUNTIF được sử dụng để đếm số lần xuất hiện của một giá trị trong một danh sách. Để sử dụng hàm COUNTIF để tính toán và dự đoán kết quả lô đề, ta có thể làm như sau:

 • Bước 1: Tạo một danh sách các số trong phạm vi từ 00 đến 99.
 • Bước 2: Sử dụng hàm RANDBETWEEN để tạo ra một số ngẫu nhiên trong phạm vi từ 00 đến 99.
 • Bước 3: Sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lần xuất hiện của số vừa tạo ra trong danh sách các số ở Bước 1.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính toán xác suất xuất hiện của một con số lô đề, bạn có thể sử dụng công thức “=COUNTIF(A1:A100, B1)/100” để tính toán tỉ lệ phần trăm của số đó trong danh sách các số từ A1 đến A100.

5. Hàm INDEX và MATCH: Khớp các số để tạo nên bộ lô đề chuẩn

Hàm INDEX và MATCH được sử dụng để truy xuất giá trị trong một bảng dữ liệu dựa trên một điều kiện. Để sử dụng hàm INDEX và MATCH để tính toán và dự đoán kết quả lô đề, ta có thể làm như sau:

 • Bước 1: Tạo một bảng dữ liệu với cột đầu tiên chứa các số từ 00 đến 99 và cột thứ hai chứa các số ngẫu nhiên trong phạm vi từ 0 đến 1.
 • Bước 2: Sử dụng hàm RAND để tạo ra một số ngẫu nhiên trong phạm vi từ 0 đến 1.
 • Bước 3: Sử dụng hàm INDEX và MATCH để truy xuất số trong cột đầu tiên của bảng dữ liệu dựa trên giá trị ngẫu nhiên ở Bước 2.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tìm một con số lô đề trong bảng dữ liệu, bạn có thể sử dụng công thức “=INDEX(A1:B100, MATCH(RAND(), B1:B100, 1), 1)” để truy xuất con số tương ứng với giá trị ngẫu nhiên được tạo ra.

Kết luận

Trên đây là những cách tính lô đề bằng các hàm của Excel mà bạn có thể áp dụng để tính toán và dự đoán kết quả lô đề. Tuy nhiên, việc chơi lô đề phụ thuộc vào may mắn và không có công thức nào chắc chắn sẽ giúp bạn trúng độc đắc. Vìvậy, hãy chơi lô đề một cách có trách nhiệm và không đặt quá nhiều niềm tin vào việc tính toán bằng Excel.

FAQs

 1. Làm thế nào để tạo ra một danh sách các số trong phạm vi từ 00 đến 99?

Để tạo ra một danh sách các số trong phạm vi từ 00 đến 99, bạn có thể sử dụng công thức “=ROW(A1:A100)-1” và định dạng ô thành “00”. Sau đó, sao chép danh sách các số này và dán vào vùng dữ liệu của mình.

 1. Hàm TRUNC được sử dụng để làm gì?

Hàm TRUNC được sử dụng để làm tròn một số thập phân thành một số nguyên. Ví dụ: Nếu bạn muốn làm tròn số 3.14 thành số nguyên 3, bạn có thể sử dụng công thức “=TRUNC(3.14)”.

 1. Có thể sử dụng hàm RAND để tạo ra một chuỗi số ngẫu nhiên khác nhau không?

Có thể, bạn có thể sử dụng hàm RAND để tạo ra một chuỗi số ngẫu nhiên khác nhau bằng cách sử dụng nút F9 để tính toán lại công thức.

 1. Hàm RANDBETWEEN có thể chỉ định phạm vi số không phải là số nguyên không?

Không, hàm RANDBETWEEN chỉ có thể chỉ định phạm vi số là các số nguyên.

 1. Tôi có thể sử dụng các công thức này để dự đoán kết quả lô đề với độ chính xác cao không?

Không, việc tính toán và dự đoán kết quả lô đề phụ thuộc vào may mắn và không có công thức nào chắc chắn sẽ giúp bạn trúng độc đắc. Hãy chơi lô đề một cách có trách nhiệm và không đặt quá nhiều niềm tin vào việc tính toán bằng Excel.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *